Hak, Hukuk, Adalet

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – Madde 1!

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Hak, Hukuk, Adalet

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – Madde 1!

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.